GIỚI THIỆU VTA

Hội Xây dựng Ngầm Việt Nam, tên giao dịch quốc tế là Vietnam Tunnelling Association (VTA), trực thuộc Tổng hội Xây dựng Việt Nam (VFCEA), và đại diện cho Việt Nam với tư cách Thành viên Quốc gia của Hiệp hội Xây dựng Hầm và Không gian ngầm Quốc tế (ITA-AITES https://www.ita-aites.org/en/ ).

Hội Xây dựng Ngầm Việt Nam là nơi tụ hội của các nhà khoa học, kỹ thuật, quản lý, các doanh nghiệp, doanh nhân và của tất cả những ai quan tâm đến hầm/công trình ngầm và không gian ngầm ở Việt Nam.

Hoạt động của Hội tập trung vào các vấn đề chính sau:

  1. Tuyên truyền, giáo dục, giao lưu, trao đổi nhằm nâng cao nhận thức chung về quy hoạch, sử dụng và phát triển không gian ngầm;
  2. Phổ biến, trang bị và nâng cao các kiến thức chuyên môn về thiết kế, thi công xây dựng, quản lý và vận hành các loại công trình ngầm;
  3. Tư vấn về các công tác quy hoạch, thiết kế, xây dựng, quản lý, sử dụng các công trình ngầm và không gian ngầm;
  4. Tổ chức các lớp học, sinh hoạt khoa học, kỹ thuật trong lĩnh vực quy hoạch, thiết kế, thi công, quản lý, khai thác các công trình ngầm và không gian ngầm;
  5. Đóng góp vào việc xây dựng các hướng dẫn, chỉ dẫn, các Quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về quy hoạch, thiết kế, xây dựng, khai thác, sử dụng các công trình ngầm và không gian ngầm;
  6. Là cầu nối các quan hệ quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch, khảo sát thiết kế xây dựng, khai thác, sử dụng các công trình ngầm và không gian ngầm.

Phát triển các dạng CTN, và khai thác, sử dụng bền vững không gian ngầm của Việt Nam chắc chắn sẽ góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước về kinh tế, xã hội; góp phần tạo dựng cuộc sống văn minh, xanh,  sạch,  đẹp cho mọi người Việt Nam; góp phần phát triển ngành Công trình ngầm, Không gian ngầm trong khu vực và thế giới.

 

Leave a Reply

Đăng ký khóa học
Để hoàn tất việc đăng ký khóa học, bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin cần thiết phía dưới rồi chọn Gửi đi để gửi thông tin cho chúng tôi. Bộ phận chuyên trách sẽ phản hồi sớm nhất trong ngày làm việc

Thông tin liên hệ:

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Số điện thoại:

Nội dung đăng ký:

Thanh toán:


Bạn biết chúng tôi qua:

Mã xác nhận: captcha

×
Đặt mua tài liệu
Bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin cần thiết phía dưới rồi chọn Đặt Mua để gửi thông tin cho chúng tôi. Bộ phận chuyên trách sẽ phản hồi sớm nhất trong ngày làm việc

Thông tin liên hệ:

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Số điện thoại:

Tài liệu bạn muốn đặt mua:

Thanh toán:


Bạn biết chúng tôi qua:

Mã xác nhận: captcha

×