Phương pháp khoan nổ mìn tiến toàn gương hầm lò trong đá liên kết rắn chắc; với không gian đột phá xác định bởi vòng các lỗ khoan trống vây quanh lỗ mìn đột phá.

Bài báo trình bày một phương pháp mới để khoan nổ mìn tạo biên hầm lò, khi tiến toàn gương trong đá liên kết rắn chắc, với hiệu quả cao. Đặc điểm chính của phương pháp mới này là:

– Các lỗ mìn và các lỗ khoan trống đều có đường kính giống nhau

– Quy mô và vị trí không gian đột phá xác định bởi quy mô và vị trí vòng các lỗ khoan trống vây quanh 1 lỗ mìn đột phá.

– Các biểu thức tính toán được xây dựng trên cơ sở phân tích tác dụng của các lỗ khoan trống và các lỗ mìn trên gương.

111

Ngoài ra, ở đây cũng không chỉ trình bày một số kỹ xảo tính toán và điều chỉnh các thông số khoan nổ mìn theo chu trình PDCA của Deming, nhằm hoàn chỉnh dần công tác khoan nổ mìn; mà còn vạch ra một số ý tưởng sai lầm trong các tài liệu [4] & [13], khi chọn sơ đồ bố trí các lỗ mìn đột phá và các lỗ khoan trống./.

Phương Pháp Khoan Nổ Mìn Tiến Toàn Gương Hầm Lò Trong đá Liên Kết Rắn Chắc
Phương Pháp Khoan Nổ Mìn Tiến Toàn Gương Hầm Lò Trong đá Liên Kết Rắn Chắc
Phương pháp khoan nổ mìn tiến toàn gương hầm lò trong đá liên kết rắn chắc.pdf
517.6 KiB
1437 Downloads
Details

Leave a Reply

Đăng ký khóa học
Để hoàn tất việc đăng ký khóa học, bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin cần thiết phía dưới rồi chọn Gửi đi để gửi thông tin cho chúng tôi. Bộ phận chuyên trách sẽ phản hồi sớm nhất trong ngày làm việc

Thông tin liên hệ:

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Số điện thoại:

Nội dung đăng ký:

Thanh toán:


Bạn biết chúng tôi qua:

Mã xác nhận: captcha

×
Đặt mua tài liệu
Bạn vui lòng điền đầy đủ các thông tin cần thiết phía dưới rồi chọn Đặt Mua để gửi thông tin cho chúng tôi. Bộ phận chuyên trách sẽ phản hồi sớm nhất trong ngày làm việc

Thông tin liên hệ:

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Số điện thoại:

Tài liệu bạn muốn đặt mua:

Thanh toán:


Bạn biết chúng tôi qua:

Mã xác nhận: captcha

×